Wydarzenia Kursy

Ta seria zaawansowanych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli została specjalnie stworzona dla tych, którzy chcą pomagać innym w ich podróżach samopoznawczych. Podczas tych warsztatów będziesz studiować dogłębnie Process Tworzenia i uczy się jak zastosować go do wspierania innych, aby stali się świadomymi twórcami ich związków. Nauczysz się, jak zachować spokój i równowagę w obliczu czyjegoś emocjonalnego dystresu, zadawać pomocnicze pytania i wzmacniać innych w ich osobistym zrozumieniu i rozwoju. Będąc świadkiem czyjegoś rozwoju poznasz tajniki ludzkiej świadomości.

Na tym etapie będziesz definiować, jakie są Twoje pasje i jakie potrzeby widzisz wokół siebie, jak również, jakie są Twoje potrzeby tworzenia i w jakiej sytuacji jesteś obecnie. Na tej podstawie stworzysz wizję nowego przedsięwzięcia i ustalisz, w jakim kierunku chcesz iść. W czasie tego warsztatu również pomożemy Ci określić jakie blokady separują Cię od osiągnięcia powodzenia i  prawdziwego powołania w życiu, poprzez dotarcie do mechanizmów i przekonań, które nie pozwalają Ci jasno określić Twojego kierunku. Jak już będziesz mógł zobaczyć te blokady, przejdziemy do następnej fazy czyli określanie nowych mechanizmów i metod działania. Obejmuje to określenie, gdzie jesteś teraz i co chciałbyś zmienić w swojej pracy. Co Cię napędza i co chcesz zmienić w swoim życiu zawodowym

Na tym etapie będziesz badać, co twoje ciało pamięta z przeszłości. Będziesz obserwował doświadczenia, w których odniosłeś powodzenie (stając się prawdziwym sobą) oraz sytuacje, które stworzyły blokady uniemożliwiające pełne doświadczenie/ podążanie wizją, którą wcześniej stworzyłeś. Proces ten obejmuje sporządzanie listy cech, które będą potrzebne do wcielenia oraz identyfikowania pozytywnych i negatywnych cech w swoich przekonaniach i zachowaniach, które pomagają lub przeszkadzają w osiągnięciu celu. Sporządzisz listę rzeczy, które już umiesz ale popatrzmy również na sytuacje, które były dla Ciebie trudne i których za wszelka cenę chciałbyś uniknąć. Zrozumienie mądrości z tych sytuacji uchroni Cię przed strachem doświadczania podobnych sytuacji w przyszłości i podjęciem określonego działania. które powodował ten strach. 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz na możliwych opcjach określisz jaką formę Twój projekt przyjmie. Będziesz patrzeć jakie przekonania i mechanizmy działania powodują, że boimy się dookreślić swój projekt oraz podjąć decyzję, co będzie wchodziło w jego skład. Będziesz patrzeć na takie zagadnienia jak: brak pewności siebie, strach przed zobowiązaniami, czy poddaniem się zanim projekt zostanie ukończony (słomiany zapał). Skoncentrujesz się na opcjach i możliwościach dostępnych na danym etapie tworzenia,  jakie formy działania możemy zastosować w rozwoju projektu. Również będziesz patrzeć jaką rolę w tym wszystkim odgrywa logika i intuicja. Zrozumiesz obecne warunków tworzenia i metody działania Twoich klientów. Podczas medytacji będziesz patrzeć, co jest zapisane w ciele i obserwować mechanizmy, które bojkotują określenie formy projektu. Celem tego etapu jest stworzenie opisu projektu i ustalenie metod działania. Opis ten jest podstawową formą określenia projektu zawierającą potrzeby jakie widzisz w otoczeniu, pomysły na ich zaspokojenie, podstawowe metody i sposoby działania oraz realizowania zamierzonej wizji.  

Na tym etapie będziesz się uczyć w jaki sposób zainspirować innych do uczestnictwa w Twoim projekcie. Odkryjesz własną drogę do tego by stać się charyzmatycznym liderem, a nie dyktatorem zarządzającym strachem. Będziesz obserwować koncepcje związane ze zdobywaniem władzy, traceniem władzy, byciem liderem czy ofiarą. Przetransformujesz mechanizmy,  które nie pozwalają swobodnie inspirować innych i powodują, że ze wszystkim zostajesz sam, a przez to działasz w pojedynkę i ograniczasz czy wręcz niwelujesz powodzenie Twojego projektu czy biznesu. Zaprezentujesz swój  projekt szerszej grupie odbiorców co pozwoli zaobserwować, w jaki sposób inni reagują na Twoją prezentację. Poprzez to podczas tego warsztatu zobaczysz, kiedy efektywnie komunikujesz się z innymi, w jaki sposób potrafisz inspirować i rozwiązywać konflikty. Nauczysz się  rozumieć język swojego rozmówcy, co pozwoli Ci przedstawić swoją prezentację tak, aby komunikat był dla niego czytelny. Nauczysz się rozumieć potrzeby i symbole odbiorcy oraz to w jakim miejscu są w życiu obecnie i co są w stanie przyjąć. 

Na tym etapie warsztatu zostaje wprowadzony harmonogram. Uwzględnisz czas i jego znaczenie w podejmowaniu decyzji. Określisz (zdrowe) granice swoich możliwości, do czego możesz się zobowiązać w danym czasie i  jakiego rodzaju działania możesz realnie wykonać, tak by rozwijać projekt z pasją. Zaobserwujesz w jakich sytuacjach i w których miejscach w ciele pojawia się strach, że zabraknie czasu, zasobów, finansów czy wsparcia. Znajomość tego pozwala świadomie i uważnie podejmować bieżące decyzje i spokojniej podchodzić do pojawiających się wyzwań czy trudności. Przyjrzysz się także mechanizmom jakie stosujesz, by się zabarykadować przed rzeczywistością i zamienić je na takie, które umożliwiają współpracę. Będziesz uczyć się, w jaki sposób wybierać kolejność prac i definiować działania, byś nie czuł się przytłoczony Twoimi własnymi wymagania i oczekiwaniami innych. Tu będziemy patrzeć i próbować zrozumieć pojawiające się lęki, brak wiary w siebie, uwalniać stare mechanizmy współpracy tak, by na ich miejsce tworzyć nowe, wspierające sposoby reakcji i działania.

W tej fazie będziesz obserwował jak Twój harmonogram działa w praktyce. Wprowadzasz w życie jego poszczególne etapy i zaobserwujesz jak działa w każdej fazie procesu. Patrzysz, czy to co się fizycznie zamanifestowało jest zgodne z tym, co chciałeś w swojej wizji, czy stworzył to przypadek i ciąg nieświadomie podjętych decyzji czy reakcji. Mając prototyp możesz zobaczyć, czy wszystko to, co określiłeś poprzednio udało się zrealizować i czy Twoja wizja i opis sa nadal jest aktualne. Jeśli coś się nie zgadza z Twoimi założeniami, to wtedy możesz określić, na którym z poprzednich etapów 1-5 należy dokonać zmiany. 

W tej fazie określamy długoterminowe plany strategiczne projektu czy biznesu. Mając prototyp widzisz w jakim stopniu to co stworzyłeś satysfakcjonuje potrzeby odbiorców i teraz możesz przejść do fazy, która obejmuje takie zagadnienia jak: kiedy - w jaki sposób - w jakim czasie - i w jakim zakresie będziesz dostarczał ten produkt do klienta. Patrzysz, czy ten projekt odpowiada na potrzeby rynku, czy klienci są gotowi na jego przyjęcie/ odbiór. Będziesz obserwował wszystkie sytuacje na przestrzeni długoterminowego planowania, w których unikałeś przyjęcia feedbacku z rynku. Zaobserwujesz pamięć ciała na różnych poziomach i mechanizmy działania, które rozwinąłeś by uniknąć trudnych doświadczeń, (często postrzeganych jako zderzenia z rzeczywistością). Nauczysz się zamieniać ograniczające mechanizmy na nowe i sprawdzisz jak one wpływają na rozwój projektu. 

W tej fazie zbudujesz logiczną infrastrukturę, która bazuje na długoterminowym planowaniu stworzonym na poprzednim warsztacie (etap 7). Proces ten pozwoli Ci spojrzeć z perspektywy na wszystkie działania, które muszą zaistnieć, by projekt mógł znaleźć się na rynku. Ale również pomożemy Ci zwrócić uwagę na szczegóły, które potrzebują być precyzyjnie zaplanowane i wykonane. Często spotykasz się z sytuacjami, w których musisz szybko reagować - mając tylko częściowe dane czy wybiórcze sytuacje. Zazwyczaj różne strategiczne decyzje podejmowane są w bardzo krótkim czasie, a do tego potrzebna jest dobra współpraca z własną intuicją, a nie tylko z logiką i faktami. W przeciwnym wypadku trudno dotrzymać deadlinów. Być może potrzebujesz ruszyć skostniałe metody, które stosowałeś w przeszłości, żeby zrobić miejsce nowym. Nauczysz się  w jaki sposób używać inteligencji emocjonalnej aby otworzyć dostęp do Twojej intuicji w codziennej praktyce biznesowej, pod presją czasu, pieniędzy i stosunków międzyludzkich. 

Ostatnia faza będzie definiowała gotowość Twojego projektu do wprowadzenia na rynek. Będzie obejmowała testowanie całości Twojego tworzenia do tej pory, nie tylko urządzenia, ale również całej infrastruktury koniecznej do wprowadzenia projektu na rynek. Umożliwi uzyskanie informacji zwrotnej od wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Ten krok będzie wymagał kilku podstawowych umiejętności świadomego tworzenia:  mówienia czystej prawdy oraz autentyczności w przedstawieniu projektu i otwarcie się na uzyskanie feedbacku bez strachu przed oceną siebie samego i innych. Te informacje mogą wpłynąć na poprawę jakości projektu jeśli nauczysz się nie brać ich do siebie personalnie (wyjść poza “efekt ojcostwa” Twojego projektu). Ten warsztat będzie uczył w jaki sposób zaakceptować komentarze innych bez podważania samooceny i strachu przed byciem niewystarczająco dobrym. Chodzi o to, by poznać prawdę i zrozumieć na czym ten projekt w danym momencie stoi i co z tego co mówią inni jest prawdą, a co z kolei personalnym komentarzem/ interpretacją wynikającym z ich obaw i oceny. Nauczysz się, w jaki sposób przyjąć komentarze, bo  one pozwalają Ci usprawnić Twój projekt. Ten warsztat przygotowuje do wyjścia na rynek do szerokiej liczby klientów.

Strony