Języki

Recent Reflections

Once I make a decision, the Universe conspires to make it happen.

Ralph Waldo Emerson

Oferta dla Biznesu

 

Bycie świadomym twórcą: świadomość wizji i identyfikowanie się z nią, zintegrowanie i jedność celu pośród członków zespołu, którego wyrazem jest realizowana usługa czy produkt.

Czy jako Lider mierzysz się z podobnymi problemami?

  • Twój projekt się wypalił? 
  • Nie możesz zdobyć wystarczających zasobów by wdrożyć projekt?
  • Twój zespół utknął na projektowaniu i dyskusji? 
  • Twojemu zespołowi brakuje pasji i kreatywności? 
  • Twój projekt nie rozwija się tak, jak zaplanowano?
  • Klienci i użytkownicy są obojętni w stosunku do Twojego produktu czy usługi? 
  • Nawet jeśli sprawy idą w dobrym kierunku, widzisz obszary, które można byłoby ulepszyć?


Jeśli jesteś w biznesie, wszystko, od nowego produktu, usługi, kierunku rozwoju, zespołu, miejsca, czy strategii jest przedmiotem modelu kreacji. Pytaniem jest "Czy jesteś świadomym czy nieświadomym twórcą?" Czy Twój biznes tworzony jest z w pełni zintegrowanym zrozumieniem głębszych zasad pracy, tak by Twoje idee z łatwością zmieniały się w owoce tworzenia.
Wszystkie firmy zainteresowane są utrzymaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy stale zainteresowani są celami firmy i którzy w swojej pracy są w pełni aktywni i zaangażowani. Każdy biznes jest więc zależny od zaangażowania i cech charakterystycznych członków zespołu. Większość managerów koncentruje się bardziej na wynikach, niż na zrozumieniu wewnętrznych ograniczeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie zespołu. Ukryte przekonania i motywacje członków grupy mogą bardzo różnić się miedzy sobą, a nawet być sprzeczne w stosunku do siebie. Te podświadome wierzenia wpływają na to, jak radzimy sobie z różnymi sytuacjami, wyzwaniami i jak przezwyciężamy trudności. Mogą one ostatecznie niweczyć wysiłek włożony w projekt, jeśli pozostaną ukryte. Każdy chciałby być członkiem organizacji, która ma świetny produkt, jasny i świadomy cel, do której można przypisać wartości i czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. To właścieciel lub CEO firmy ponosi ostateczną odpowiedzialność za inspirowanie tych kluczowych ludzi i za to, by upewnić się, że otrzymali oni wszystko czego potrzebują, by wykonywać swoją pracę w najlepszy możliwy sposób.
Dla większości biznesów głównym wyzwaniem jest poradzenie sobie z czynnikami stresogennymi w pracy i blokadami kreatywności, które skutkują słabymi wynikami pracowników. W Szkole Tworzenia pomagamy odkryć i zrozumieć te niejawne ograniczenia i przetranformować je w siłę wiodącą do sukcesu, poprawy wyników finansowych i wzmocnienia pracy zespołowej.
Organizacja sukcesu musi nieustannie ewoluować w kierunku innowacji, utrzymywać produktywność i być zdolną do wzrostu. Kiedy wszyscy członkowie zespołu rozumieją i stosują wewnętrzne i zewnętrzne aspekty procesu tworzenia organizacja przełącza się na spójne, zintegrowane działanie, kreatywność, a potencjał wzrostu pozostaje utrzymany. Dodatkowo każda osoba w zespole będzie zaangażowana z pasją w wykonanie swojego zadania. Efekty wzrostu energii będą namacalne zarówno w Twoim miejscu pracy, jak również wśród klientów i użytkowników korzystających z Twoich usług lub nabywających Twoje produkty.
W atmosferze, w której kreatywność każdego jest w pełni zaangżowana i nagradzana, osiągniesz konkurencyjne miejsce na rynku. Wzmacniać będziesz kreację w niepowstrzymanie rozwijającej się organizacji, gdzie wszyscy są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu. Rezultatem będzie wzrost możliwości rozwoju biznesu, zadowolenie inwestorów, satysfakcja klientów, zyski finansowe i zespół, którego członkowie pracują na maksimum swojej produktywności.