Języki

Recent Reflections

Those who danced were thought to be quite insane by those who couldn't hear the music.

Angela Monet

Leadership Training

Leadership Trainning

Efektywny Lider osiąga większe sukcesy poprzez prowadzenie ludzi z pasją i empatią, inspirując ich, niż poprzez dyrektywne kierowanie nimi. Pozwala to pracownikom wydobyć z siebie swoją największą siłę tworzenia, motywację, energię do realizacji projektu, korzystając z mocnych stron i zalet całego zespołu w realizacji wizji bznesu.
Każda jednostka w projekcie ma swoje własne przekonania i motywacje. Grupa jako całość ma swoją kulturę, przekonania i przede wszystkim czynniki motywujące. Suma tych wszystkich przekonań oddziałuje na sukces projektu, przede wszystkim w sytuacji kiedy pojawia się konflikt pomiędzy tymi przekonaniami. Kiedy przekonania i motywacja Lidera różni się od przekonań i motywacji grupy, z wielkim prawdopodobieństwem projekt będzie porażką. Ukryty, potencjalny konflikt może w znaczącym stopniu zredukować efektywność zespołu.
Siła napędzająca projekt musi być od samego początku zgodna, konsekwentna i pozytywna w samym Liderze. Lider lub Manager ma najważniejszą rolę w uzgadnianiu przekonań, zawierających się w wizji, motywowaniu zespołu i wypracowaniu i wdrożeniu kultury grupy pracującej w projekcie. Musi on zjednoczyć cały zespół, jeśli rzeczywiście chce osiągnąć sukces. Zanim Lider będzie mógł sprostać temu zadaniu sam musi przejść przez wszystkie te elemety i uzgodnić je w sobie.

Trzy cele osobiste, które Lider będzie musiał osiągnąć zanim będzie mógł zjednoczyć zespół wokół wizji biznesu:

1. Po pierwsze poczuć w ciele pasję i jasność wizji projektu zanim będzie ją przekazywał członkom zespołu.

2. W pełni zrozumieć uwarunkowania i wymagania projektu czy produktu w trakcie jego rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi przez członków zespołu. (Musi znać możliwości i kompetencje swojego zespołu w tym kontekście.)

3. Mieć jasną wizję końca i rezultatu lub finalnego produktu. Wiedzieć jak efektywnie pokonać trudności i rozwiązać problemy. Zrekrutować członków zespołu w taki sposób, by pomóc znaleźć rozwiązania.

Kiedy te wszystkie trzy przesłanki zostaną zinternacjolizowane przez Lidera projektu może on rozpocząć dobieranie zasobów do realizacji projektu i integrowanie tych przekonań z zespołem. Kiedy zespół zostanie "dostrojony" do tych przekonań, kolejnym warunkiem jest zintegrowanie tych kroków z dyrekcją i klientami. Ta koordynacja musi wypływać z pasji i empatii Lidera (jego zdolności do współodczuwania). Kiedy Lider nabędzie te umiejętności będzie on w stanie poradzić sobie z przeciwnościami i przetranformować ograniczenia w optymalne rezultaty. W ten sposób każdy zaangażowany staje się świadomym twórcą produktu.