Języki

Recent Reflections

'How does one become a butterfly?' she asked. 'You must want to fly so much that you are willing to give up being a caterpillar.'

Anonymous

Leadership Training

Leadership Trainning

Efektywny Lider osiąga większe sukcesy poprzez prowadzenie ludzi z pasją i empatią, inspirując ich, niż poprzez dyrektywne kierowanie nimi. Pozwala to pracownikom wydobyć z siebie swoją największą siłę tworzenia, motywację, energię do realizacji projektu, korzystając z mocnych stron i zalet całego zespołu w realizacji wizji bznesu.
Każda jednostka w projekcie ma swoje własne przekonania i motywacje. Grupa jako całość ma swoją kulturę, przekonania i przede wszystkim czynniki motywujące. Suma tych wszystkich przekonań oddziałuje na sukces projektu, przede wszystkim w sytuacji kiedy pojawia się konflikt pomiędzy tymi przekonaniami. Kiedy przekonania i motywacja Lidera różni się od przekonań i motywacji grupy, z wielkim prawdopodobieństwem projekt będzie porażką. Ukryty, potencjalny konflikt może w znaczącym stopniu zredukować efektywność zespołu.
Siła napędzająca projekt musi być od samego początku zgodna, konsekwentna i pozytywna w samym Liderze. Lider lub Manager ma najważniejszą rolę w uzgadnianiu przekonań, zawierających się w wizji, motywowaniu zespołu i wypracowaniu i wdrożeniu kultury grupy pracującej w projekcie. Musi on zjednoczyć cały zespół, jeśli rzeczywiście chce osiągnąć sukces. Zanim Lider będzie mógł sprostać temu zadaniu sam musi przejść przez wszystkie te elemety i uzgodnić je w sobie.

Trzy cele osobiste, które Lider będzie musiał osiągnąć zanim będzie mógł zjednoczyć zespół wokół wizji biznesu:

1. Po pierwsze poczuć w ciele pasję i jasność wizji projektu zanim będzie ją przekazywał członkom zespołu.

2. W pełni zrozumieć uwarunkowania i wymagania projektu czy produktu w trakcie jego rozwoju oraz sposoby radzenia sobie z nimi przez członków zespołu. (Musi znać możliwości i kompetencje swojego zespołu w tym kontekście.)

3. Mieć jasną wizję końca i rezultatu lub finalnego produktu. Wiedzieć jak efektywnie pokonać trudności i rozwiązać problemy. Zrekrutować członków zespołu w taki sposób, by pomóc znaleźć rozwiązania.

Kiedy te wszystkie trzy przesłanki zostaną zinternacjolizowane przez Lidera projektu może on rozpocząć dobieranie zasobów do realizacji projektu i integrowanie tych przekonań z zespołem. Kiedy zespół zostanie "dostrojony" do tych przekonań, kolejnym warunkiem jest zintegrowanie tych kroków z dyrekcją i klientami. Ta koordynacja musi wypływać z pasji i empatii Lidera (jego zdolności do współodczuwania). Kiedy Lider nabędzie te umiejętności będzie on w stanie poradzić sobie z przeciwnościami i przetranformować ograniczenia w optymalne rezultaty. W ten sposób każdy zaangażowany staje się świadomym twórcą produktu.